Общи условия за ползване на електронен магазин www.zavarachnatehnika.bg

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия за ползване на електронен магазин – www.zavarachnatehnika.bg, които уреждат правилата за използването на www.zavarachnatehnika.bg и сключването на договор за покупко-продажба на стоки между потребителите (купувачи) и електронния магазин (продавач).

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:

2.1. Собственик на www.zavarachnatehnika.bg, наричан по нататък ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, е "Микор Трейд" ЕООД, гр.София 1220,бул.”Ломско шосе№125, BG205504757, sales@zavarachnatehnika.bg. Можете да се свържете с търговецa като посетите раздел КОНТАКТИ в началната страница на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

БАНКОВА СМЕТКА:

Банка: Първа Инвестиционна Банка АД

IBAN: BG04FINV91501017280182

BIC: FINVBGSF

Получател: Микор Трейд ЕООД

2.2. Дизайнът на сайта на електронния магазин, както и всички права върху него са собственост на "Микор Трейд” ЕООД.

2.3. В съдържанието на електронния магазин са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „Микор Трейд” ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Използването по какъвто и да било начин на обекти на интелектуалната и индустриалната собственост без изричното съгласие на титуляра на правата представлява нарушение на неговите права и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия на електронния магазин са задължителни за всички негови потребители. Всяко използване на електронния магазин означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.2. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от електронния магазин по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители.

3.3. Електронния магазин има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Ако нормативен акт допуска, промените в общите условия могат да имат ретроактивно действие.

3.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия и условията за ползване, електронният магазин ще информира за това потребителите си чрез публикуване на промените в интернет-страницата на магазина. Всеки потребител, с цел по-качествено обслужване, има задължението да прави справка за евентуални промени на общите условия на електронния магазин при всяко негово ползване.

3.5. Изображенията на продуктите предлагани в електронен магазинът имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им. Търговецът не носи отговорност за промени на предлаганите продукти извършени от производителя им. Въпреки това www.zavarachnatehnika.bg се стреми да предостави въжможно най-точно изображение и описание на предлаганите продукти, с цел качествено обслужване на потребителите.

3.6. Характеристиките, цените, снимките и описанията на продуктите могат да бъдат променяни от електронния магазин по всяко време (възможно е да съдържат грешки), www.zavarachnatehnika.bg предоставя само най-важната информация за всеки продукт.

3.7. Всички стоки, включително тези в промоция /намаление/ се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в интернет-страницата. При телефонно потвърждение на направената поръчка, наш служител ще ви информира за наличното количество и актуална цена на поръчаните от Вас продукти.

3.8. Електронният магазин няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

4. ПАЗАРУВАНЕ

4.1. Пазаруването в електронния магазин се извършва по няколко начина:

• Пазаруване с регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил - информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на потребителя, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията си потребителят активно избира да приеме настоящите Общи Условия.

• Пазаруване без регистрация - информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на потребителя, телефон за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Общи Условия от потребителя, при всяка поръчка.

4.2. Чрез регистрацията на поръчка в електронния магазин, потребителят (купувачът) се съгласява по телефона или по имейл, да заяви желанието си да закупи съответния продукт от продавача срещу заплащане. Електронният магазин ще Ви изпрати уведомление за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждение или поемане на ангажимент за изпълнението й.

4.3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и купувача се смята за сключен към момента на получаване, от страна на потребителя, на електронната му поща или от момента на обаждане от служител на електронния-магазин, че е готов да изпрати продукта от направената поръчка.

4.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между потребителя (купувача) и продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от потребителя в интернет-страницата на магазина.

4.5. Собствеността на поръчаните продукти ще бъде прехвърлена с предаването им на купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на поръчаните продукти ще се удостоверява с подписа на купувача натранспортния документ, предоставен от куриера.